Právní  poradna  A.N.O.

O nás

Kdo jsme?

Právní poradna A.N.O. je neziskovým projektem právní pomoci v otázkách drogové problematiky a adiktologie.

Čím se zabýváme?

Zabýváme se právním poradenstvím v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i v dalších oblastech v souvislosti s problematikou užívání nelegálních drog.

 

Co nabízíme?

Poradenství

Odborné konzultace týkající se právní pomoci v otázkách drogové problematiky:

  • uživatelům a bývalým uživatelům drog, kteří se dostali do konfliktu se zákony nebo řeší jiné právní problémy, které jim vznikly v souvislosti s užíváním drog
  • zaměstnancům zařízení poskytujících služby uživatelům drog, ostatním profesionálům a odborné veřejnosti
  • experimentující mládeži
  • příbuzným uživatelů drog a experimentující mládeže

V rámci praktického právního poradenství zaměřeného na individuální případy nabízíme nejen poradenskou činnost, ale i případnou obhajobu v trestních věcech či zastupování u soudů v civilním řízení dle kapacitních možností.

 

Informační servis

Informační servis poskytuje informace týkající se platné právní úpravy, příslušnosti a oprávnění orgánů státní správy apod.

 

Odborné semináře

Cílem odborných seminářů je zprostředkovat právní informace a zkušenosti, prohloubit znalosti v oblasti právního poradenství uživatelům drog a tím obecně zvýšit informovanost a rozšířit spolupráci odborníků z různých oblastí při práci s klienty - uživateli drog.

 

Projekt Právní poradny A.N.O. funguje od roku 2002 a je financován z rozpočtu Úřadu vlády - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a v rámci programu Zdravé město Praha Magistrátu hlavního města Prahy.

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

                

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.