Drogové přestupky

Drogové přestupky

Přestupky související s nedovoleným zacházení s nelegálními drogami byly do 30.6.2017 upraveny v § 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Od 1.7.2017 jsou tyto přestupky a řízení o nich obsaženy ve více právních normách.

Přestupky týkající se držení malého množství drogy pro vlastní potřebu a pěstování rostlin obsahujících omamné nebo psychotropní látky v malém množství pro vlastní potřebu jsou upraveny v § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších změn. Za tyto přestupky hrozí pokuta až do 15 tis. Kč a zabavení drogy/rostlin.

Aktuální znění zákona o návykových látkách je k dispozici zde.

 

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.