Drogové přestupky

Drogové přestupky

Přestupky související s nedovoleným zacházení s nelegálními drogami jsou upraveny v § 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

Za přestupek se kromě dalších jednání považuje držení nelegální drogy v malém množství pro vlastní potřebu a pěstování konopí v počtu nejvýše 5 rostlin pro vlastní potřebu.

Celé znění příslušného ustanovení naleznete v příloze pod textem.

Drogove_prestupky_20131011.pdf (dokument Adobe PDF)Drogove_prestupky_20131011.pdf

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.