Drogové trestné činy

Drogové trestné činy

Základním právním předpisem upravujícím tzv. drogové trestné činy, tedy různé způsoby nedovoleného zacházení s nelegálními drogami (např. pervitin, marihuana, heroin apod.) je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění. Jedná se o tyto trestné činy:

§ 283   Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

§ 284   Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

§ 285   Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

§ 286   Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu

§ 287   Šíření toxikomanie

Celé znění jednotlivých skutkových podstat včetně odkazů na prováděcí předpisy naleznete v příloze

Drogove_TC_20131011.pdf (dokument Adobe PDF)Drogove_TC_20131011.pdf

 

 

 

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.