Drogové trestné činy

Drogové trestné činy

Základním právním předpisem upravujícím tzv. drogové trestné činy, tedy různé způsoby nedovoleného zacházení s nelegálními drogami (např. pervitin, marihuana, heroin apod.) je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění. Jedná se o tyto trestné činy:

§ 283   Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

§ 284   Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

§ 285   Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

§ 286   Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu

§ 287   Šíření toxikomanie

Celé znění jednotlivých skutkových podstat včetně odkazů na prováděcí předpisy naleznete v příloze

Drogove_TC_20131011.pdf (dokument Adobe PDF)Drogove_TC_20131011.pdf

 

 

 

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.