Odklad a zastavení exekuce

Odklad a zastavení exekuce

V řadě případů je možné se proti exekuci bránit žádostí o odklad exekuce nebo návrhem na její zastavení. Odklad exekuce upravuje § 289 a násl. občanského soudního řádu a § 54  exekučního řádu. Zastavení exekuce pak v § 55 exekučního řádu.

Odklad exekuce připadá v úvahu zejména tehdy, pokud jste se ocitli ne vlastní vinou v situaci, kdy by výkon exekuce mohl mít na vás vážný dopad. Jedná se zejména o případy, kdy je dlužník dlouhodobě hospitalizován, příp. se jedná o matku samoživitelku na rodičovské dovolené apod. Žádost o odklad se podává exekutorovi, ten o ní musí do 7 dnů rozhodnout. Pokud nevyhoví, tak ji musí postoupit soudu, který má na rozhodnutí 15 dnů.

Zastavit exekuci lze v případech uvedených v § 268 občanského soudního řádu. Vedle případů, kdy došlo spíše k formálním pochybením (exekuční titul nenabyl právní moci nebo byl zrušen, exekuce postihuje věci, které exekucí postihnout nelze, zastavení navrhl oprávněný atd.), je možno exekuci zastavit i v případech, kdy průběh výkonu exekuce ukazuje, že nebude při exekuci dosaženo ani výnosu, který by kryl náklady exekuce.

Pokud je klient dlouhodobě ve špatné finanční situaci a z jakýchkoli důvodů nemá před sebou vyhlídky na zlepšení, zároveň už exekutor proti němu vyzkoušel neúspěšně několik způsobů výkonu exekuce, může s vylíčením své sociální situace zaslat exekutorovi podnět, v němž navrhne  zastavení exekuce.

Rádi pomůžeme s vypracováním příslušných žádostí o odklad nebo zastavení exekuce.

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.