Spojování exekucí

Spojování exekucí

Klienti, kteří mají více exekucí, by měli zvážit, zda tyto exekuce není možné sloučit v jednu. Výhodou je pak jednak větší přehlednost, kdy do schránky nechodí desítky dopisů od exekutorů, v nichž se klient nevyzná, ale zejména snížení celkových nákladů za provedení exekucí. To platí zejména u vymáhání nižších částek, kde jsou uplatňovány minimální odměny exekutorů. Typickým případem vhodným ke sloučení exekucí jsou pokuty za jízdy na černo v dopravních prostředcích.

Existuje několik typů možných sloučení exkucí:

1)      Slučování dluhů, kde je stejný věřitel a dluh vymáhá stejný exekutor. O sloučení tohoto dluhu lze zažádat u exekutora, u exekucí nařízených po lednu 2013 má tyto exekuce slučovat sám exekutor

2)      Slučování dluhů stejného věřitele vedených u různých exekutorů nebo dluhů různých věřitelů vedených u stejného nebo více různých exekutorů. V tomto případě musí být pro sloučení exekucí splněny následující podmínky:

a)      předmětem každého ze spojovaných řízení je vymožení částky nepřevyšující 10.000,- Kč a

b)      oprávnění jsou věřitel v době vzniku vymáhané pohledávky nebo jeho právní nástupce (tedy např. Dopravní podnik hl. m. Prahy a společnost Tessile Dita, která od něj jinou pohledávku odkoupila).

Rádi pomůžeme s vypracováním příslušných žádostí o spojení exekučních řízení, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.