Starobní důchod

Vloženo: 11. 10. 2017, Číslo dotazu: 3676

Jde o hornicky důchod  nebo obecni důchod:
     Hornicky důchod jsem splnil, ale obecní důchod je pro mne výhodnější, pokut
by mi ČSSZ započetla celou dobu pro 3 stupeň invalidity to je 34 let + 8 let = 42 let
(od 15 roků do 65 roků).

Podle ČSSZ jsem splnil hornicky důchod § 74a ZDP:
     Horník který odpracoval více než 10 let uranových dolech má právo na důchod
starobní 55 let. ČSSZ mi započetla pouze 34 let a od 55 let do 65 let mi za 3 stupeň
invalidního důchodu nepočítá a poukazuje na § 34 odst. 2) ZDP,   i když jsem podal
žádost o starobní důchod až 65 letech.

     Už podle § 12 odst. 1 písm. a ) 121/1975 Sb., a podle § 11 odst 2 pism. a )
128/1975 Sb., je odůvodňující nárok na starobní důchod již v 55 letech. Ale přesto
podle rozhodnutí ÚDZ ze dne 02.08.1983 mám 42 roků a 95% dobu zaměstnání
pro výši důchodu, bez přihlédnutí k době zaměstnání do 18 roku a věku nad 60 let.

     Že by tím byla porušena zásada, že pojištěnec má právo vždy na dávku pro
něho nejvýhodnější.  

Předem děkujeme za odpověď

M.I.

Odpovídá: Jan Vobořil (12. 10. 2017)

Dobrý den,

Právní poradna ANO se zaměřuje na řešení právní problematiky spojené s užíváním návykových látek. Váš dotaz zjevně do této skupiny dotazů nepatří. Můžete se s ním obrátit na Občanské poradny poskytující všeobecné právní poradenství. Jejich seznam najdete zde: http://www.obcanskeporadny.cz/ .

S pozdravem,
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.

Vložit nový dotaz Zobrazit archiv

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.