Starobní důchod

Vloženo: 11. 10. 2017, Číslo dotazu: 3676

Jde o hornicky důchod  nebo obecni důchod:
     Hornicky důchod jsem splnil, ale obecní důchod je pro mne výhodnější, pokut
by mi ČSSZ započetla celou dobu pro 3 stupeň invalidity to je 34 let + 8 let = 42 let
(od 15 roků do 65 roků).

Podle ČSSZ jsem splnil hornicky důchod § 74a ZDP:
     Horník který odpracoval více než 10 let uranových dolech má právo na důchod
starobní 55 let. ČSSZ mi započetla pouze 34 let a od 55 let do 65 let mi za 3 stupeň
invalidního důchodu nepočítá a poukazuje na § 34 odst. 2) ZDP,   i když jsem podal
žádost o starobní důchod až 65 letech.

     Už podle § 12 odst. 1 písm. a ) 121/1975 Sb., a podle § 11 odst 2 pism. a )
128/1975 Sb., je odůvodňující nárok na starobní důchod již v 55 letech. Ale přesto
podle rozhodnutí ÚDZ ze dne 02.08.1983 mám 42 roků a 95% dobu zaměstnání
pro výši důchodu, bez přihlédnutí k době zaměstnání do 18 roku a věku nad 60 let.

     Že by tím byla porušena zásada, že pojištěnec má právo vždy na dávku pro
něho nejvýhodnější.  

Předem děkujeme za odpověď

M.I.

Odpovídá: Jan Vobořil (12. 10. 2017)

Dobrý den,

Právní poradna ANO se zaměřuje na řešení právní problematiky spojené s užíváním návykových látek. Váš dotaz zjevně do této skupiny dotazů nepatří. Můžete se s ním obrátit na Občanské poradny poskytující všeobecné právní poradenství. Jejich seznam najdete zde: http://www.obcanskeporadny.cz/ .

S pozdravem,
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.

Vložit nový dotaz Zobrazit archiv

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.