Poskytujeme právní pomoc ve všech odvětvích práva, zejména v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního a zdravotnického. V rámci služeb nabízíme nejen právní konzultace, ale i případnou obhajobu v trestním řízení či zastupování před civilním soudem.

Právní poradenství poskytujeme formou osobních, telefonických nebo e-mailových konzultací a dále také prostřednictvím webové poradny a písemně.

Pro adiktologické služby, případně jiné organizace (školy, OSPOD apod.) realizujeme na míru připravené semináře pro jejich pracovníky či klienty související s problematikou užívání návykových látek / gamblingem a poskytováním adiktologických služeb.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a hlavního města Prahy, služba je poskytována od roku 2002.