Dluhy - čím začít

Klient by měl v případě zadlužení především zjistit své dluhy, tj. zjistit, komu dluží a kolik. Žádný spolehlivý centrální registr dluhů neexistuje. Klient by si tedy měl především nejprve uvědomit, kde všude by mohl mít dluhy a příslušné instituce kontaktovat s dotazem na případnou výši dluhu. Již nařízené exekuce lze zjistit z Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou. Rovněž lze informace o nařízených exekucích zjistit u okresního soudu v místě bydliště dlužníka, protože právě tento soud je příslušný k tomu, aby exekuce nařizoval.

Důležité je zajistit si také řádné přebírání pošty, případně si zřídit pro zasílání pošty datovou schránku. Právě to, že si klienti poštu nepřebírají, je jedním z důvodů, proč se o dluzích dozvídají až při zahájení exekuce a nemohou pak už uplatnit různé námitky, např. promlčení dluhu. V takových případech dochází také ke zbytečnému navyšování dluhu o náklady spojené s exekucí. V případě exekučního vymáhání je také obtížnější dohodnout se na splátkovém kalendáři.

Pokud klient zmapuje svoji dluhovou situaci, měl by se pokusit vyjednat s věřiteli splátkové kalendáře, které ale musí odpovídat jeho možnostem. Pokud klient neplatí dohodnuté splátky, nemusí už druhou šanci od věřitele dostat. Vyplatí se zejména soustředit na dluhy, kde aktuálně hrozí jejich navýšení třeba z důvodu připravované žaloby nebo exekuce, případně, kde dluh narůstá o různé neúměrné smluvní pokuty nebo úroky.

Pokud se vymáhání dluhu dostane do fáze exekuce, měl by klient především využívat pravidel pro spojování exekucí, která vedou často k podstatným snížením exekučních poplatků. Dlužník v exekuci může také v určitých případech navrhnout odklad nebo zastavení exekuce.  Častým problémem, s nímž se na nás klienti obrací je i to, že jejich exekuce ohrožuje majetek blízkých, například rodičů, manželů nebo partnerů.

Postup v exekučním řízení se řídí zejména občanským soudním řádem:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99

a exekučním řádem:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-120