Drogové přestupky

Přestupky související s nedovoleným zacházení s nelegálními drogami byly do 30.6.2017 upraveny v § 30 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Od 1.7.2017 jsou tyto přestupky a řízení o nich obsaženy ve více právních normách.

Přestupky týkající se držení malého množství drogy pro vlastní potřebu a pěstování rostlin obsahujících omamné nebo psychotropní látky v malém množství pro vlastní potřebu jsou upraveny v § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve znění pozdějších změn. Za tyto přestupky hrozí pokuta až do 15 tis. Kč a zabavení drogy/rostlin.

Aktuální znění zákona o návykových látkách je k dispozici zde.