Drogové trestné činy

Základním právním předpisem upravujícím tzv. drogové trestné činy, tedy různé způsoby nedovoleného zacházení s nelegálními drogami (např. pervitin, marihuana, heroin apod.) je zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění. Jedná se o tyto trestné činy:

§ 283   Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

§ 284   Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

§ 285   Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

§ 286   Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu

§ 287   Šíření toxikomanie

Celé znění jednotlivých skutkových podstat včetně odkazů na prováděcí předpisy naleznete v příloze

Drogové trestné činy