Odklad a zastavení exekuce

V řadě případů je možné se proti exekuci bránit žádostí o odklad exekuce nebo návrhem na její zastavení. Odklad exekuce upravuje § 289 a násl. občanského soudního řádu a § 54  exekučního řádu. Zastavení exekuce pak v § 55 exekučního řádu.

Odklad exekuce připadá v úvahu zejména tehdy, pokud jste se ocitli ne vlastní vinou v situaci, kdy by výkon exekuce mohl mít na vás vážný dopad. Jedná se zejména o případy, kdy je dlužník dlouhodobě hospitalizován, příp. se jedná o matku samoživitelku na rodičovské dovolené apod. Žádost o odklad se podává exekutorovi, ten o ní musí do 7 dnů rozhodnout. Pokud nevyhoví, tak ji musí postoupit soudu, který má na rozhodnutí 15 dnů.

Zastavit exekuci lze v případech uvedených v § 268 občanského soudního řádu. Vedle případů, kdy došlo spíše k formálním pochybením (exekuční titul nenabyl právní moci nebo byl zrušen, exekuce postihuje věci, které exekucí postihnout nelze, zastavení navrhl oprávněný atd.), je možno exekuci zastavit i v případech, kdy průběh výkonu exekuce ukazuje, že nebude při exekuci dosaženo ani výnosu, který by kryl náklady exekuce.

Pokud je klient dlouhodobě ve špatné finanční situaci a z jakýchkoli důvodů nemá před sebou vyhlídky na zlepšení, zároveň už exekutor proti němu vyzkoušel neúspěšně několik způsobů výkonu exekuce, může s vylíčením své sociální situace zaslat exekutorovi podnět,
v němž navrhne  zastavení exekuce.

Rádi pomůžeme s vypracováním příslušných žádostí o odklad nebo zastavení exekuce.