Také je ale třeba zdůraznit, že proces oddlužení není vhodný ve všech případech. Jde třeba
o povinnost platit měsíčně insolvenčního správce, je třeba také dodržovat řadu povinností
a spolupracovat s insolvenčním správcem. Částka na živobytí, která dlužníkovi zbyde bude často nižší, než v případě exekuce. Zejména u menších dluhů, kde je reálné jejich uhrazení není hned nutné sahat k oddlužení a je vhodné pokusit se domluvit na splátkách s věřitelem či exekutorem. Novinkou, která má do jisté míry kompenzovat zmírnění oddlužení je i to, že nově by vedle plnění splátkového kalendáře mělo dojít i ke zpeněžení majetku, který ještě dlužník má. Zejména pokud máte nějaký hodnotnější majetek, tak je třeba toto zvážit.