PROBLEMATIKA ZADLUŽENÍ

Problémem velké části našich klientů jsou dluhy. Je to i jeden z důvodů, proč se klienti k drogám vracejí a jejich řešení je tak i důležitou součástí léčby a nového způsobu života bez drog.

O většině z dluhů se ovšem klienti často dozvídají až když se jim ozve exekutor. Důvodem jsou problémy s přebíráním pošty a s fikcemi doručení, které umožňují, aby řízení před soudy či jinými orgány probíhalo i bez toho, aby si dotyčný korespondenci přebíral. Ve chvíli, kdy je dluh už v exekuci, je ale na řadu věcí pozdě. Nelze už uplatnit většinu námitek, které šlo uplatnit dříve. I tak ale lze leccos dělat. Jde třeba o snížení nákladů exekucí díky spojení exekučních řízení tam, kde to je možné, je to třeba i možnost zažádat o zastavení exekucí v odůvodněných případech, nebo možnost se bránit porušení zákona tam, kde k němu dochází. Samozřejmě lze zkusit domluvit i pravidla splácení s exekutorem.

EXEKUCE

 

1/ Dluhy - čím začít

2/ Spojování exekucí

3/ Odklad a zastavení exekuce

4/ Exekuce majetku blízkých dlužníka

 

ODDLUŽENÍ

 

Komplexním řešením dluhů může být i oddlužení, jehož výhoda je v tom, že řešíte všechny dluhy najednou a je zde pověstné světlo na konci tunelu, které znamená tlustou čáru za dluhovou minulostí. I při vstupu do oddlužení je ale potřeba zvážit důkladně, jestli je to zrovna pro vás vhodné řešení. Základní orientaci vám poskytnout naše krátké články. Každá situace je ale jiná, proto vám rádi poskytneme i individuální poradenství, jak se s vašimi dluhy, které si s sebou nesete z drogové minulosti, poprat.

Pravidla, kdo může do procesu oddlužení vstoupit se postupně uvolňují, dnes už není překážkou, že nemáte hlavní pracovní poměr, že jste podnikatelé ani že nemáte úplně čistý trestní rejstřík. Novela z června 2019 pak celý proces ještě více usnadnila.

Oddlužení má celou řadu výhod včetně toho, že se určí částka, ke které se směřuje a tato již dále neroste o žádné úroky, smluvní pokuty apod. Důležitou výhodou je, že všechny dluhy se řeší právě přes insolvenčního správce. Dlužník ani nemůže sám mimo oddlužení platit navíc jednotlivým věřitelům. Nelze ani provádět exekuci. Dlužník si tak často oddechne, že se zbaví rizika návštěvy exekutora u něj v domácnosti. Věřitelé obvykle dlužníka přestanou uhánět telefonáty, dopisy či návštěvami.

1/ Pro koho je vhodné

2/ Jak oddlužení probíhá