Spojování exekucí

Klienti, kteří mají více exekucí, by měli zvážit, zda tyto exekuce není možné sloučit v jednu. Výhodou je pak jednak větší přehlednost, kdy do schránky nechodí desítky dopisů od exekutorů, v nichž se klient nevyzná, ale zejména snížení celkových nákladů za provedení exekucí. To platí zejména u vymáhání nižších částek, kde jsou uplatňovány minimální odměny exekutorů. Typickým případem vhodným ke sloučení exekucí jsou pokuty za jízdy na černo
v dopravních prostředcích.

Existuje několik typů možných sloučení exkucí:

1)      Slučování dluhů, kde je stejný věřitel a dluh vymáhá stejný exekutor. O sloučení tohoto dluhu lze zažádat u exekutora, u exekucí nařízených po lednu 2013 má tyto exekuce slučovat sám exekutor

2)      Slučování dluhů stejného věřitele vedených u různých exekutorů nebo dluhů různých věřitelů vedených u stejného nebo více různých exekutorů. V tomto případě musí být pro sloučení exekucí splněny následující podmínky:

a)      předmětem každého ze spojovaných řízení je vymožení částky nepřevyšující 10.000,- Kč 

b)      oprávnění jsou věřitel v době vzniku vymáhané pohledávky nebo jeho právní nástupce (tedy např. Dopravní podnik hl. m. Prahy a společnost Tessile Dita, která od něj jinou pohledávku odkoupila).

Rádi pomůžeme s vypracováním příslušných žádostí o spojení exekučních řízení, neváhejte nás kontaktovat.