Legalita psychedelik ALD-52, LSZ nebo PRO-LAD

Vloženo: 9. 5. 2019, Číslo dotazu: 4011

Dobrý den,
našel jsem alternativy k LSD, tj. ALD-52, LSZ a PRO-LAD. Dle informací z předešlých příspěvků jsem zjistil, že tyto látky nejsou zapsány v seznamu omamných látek a tak by měla být jejich koupě z Nizozemí a následně držení legální, je to tak? Snažím se ujistit, jelikož bych nechtěl mít problém se zákonem.

Dále pokud by zde přece jen bylo riziko posuzování mezi přestupkem a trestným činem, jak by to nejspíš bylo v mém případě? Tyto látky chci využít pro svou vlastní potřebu k léčbě deprese pomocí microdosingu. Nastudoval jsem si spoustu informací a dozvěděl jsem se spoustu pozitivních ohlasů, včetně toho že i odborné studie potvrzovali léčebný efekt.

S pozdravem a přáním hezkého večera,
JS

Odpovídá: Hana Fidesová (13. 5. 2019)

Dobrý den,

na Vaše dotazy k témuž tématu jsem již odpovídala zde:
https://poradna.asociace.org/webova-poradna/?itemID=4010 a zde:
https://poradna.asociace.org/webova-poradna/?itemID=4008 .

Pokud se týče dalších uvedených látek, ty zatím na seznamu návykových látek v České republice nejsou, nicméně doporučuji sledovat průběžně aktuální znění příslušného nařízení zde: https://zakonyprolidi.cz/cs/2013-463?text=o+seznamech+n%C3%A1vykov%C3%BDch .

Přesto všechny způsoby nakládání s návykovými látkami, byť u nás nejsou na seznamu návykových látek, nejsou zcela bez rizika po stránce právní, a to jednak s ohledem na různý právní režim jiných států, kde by mohlo dojít k porušení zákona jiného státu např. v souvislosti s objednáním přes internet. Samotné držení pro vlastní potřebu na území České republiky by nemělo být právně postihováno, další způsoby nakládání, např.prodej dalším osobám by však teoreticky mohl vést k trestnímu stíhání pro trestný čin Šíření toxikomanie. Obdobný dotaz viz např. zde: http://poradna.asociace.org/webova-poradna/?itemID=3969 .

Pokud se týče důvodu užívání, samoléčba není omluvitelným důvodem z hlediska předmětných trestných činů či přestupků týkajících se nedovoleného nakládání s návykovými látkami.

Pokud se týče dovozu z Nizozemí či kterékoliv jiné země, Právní poradna A.N.O. poskytuje právní poradenství dle českého práva, změny seznamů návykových látek v zahraničí systematicky nesledujeme a pokud je mi známo, nejsou na jednom místě k dispozici, nezbývá než prostudovat právní úpravu jednotlivých zemí. Jakýmsi vodítkem mohou být právní informace na stránkách EMCDDA, nicméně ani ty nereflektují průběžné změny ohledně jednotlivých látek, viz zde: http://www.emcdda.europa.eu/ .

K samotné léčbě deprese doporučuji volit ověřené a legální prostředky, které jsou pro Vás bezpečné, tj. návštěvu ordinace psychiatra, který v prvé řadě diagnostikuje vaše obtíže, předepíše bezpečná léčiva ve vhodném dávkování, event. je vhodná též psychoterapie.

S pozdravem Hana Fidesová

Vložit nový dotaz Zobrazit archiv

Kontakt

Adresa:

Právní poradna A.N.O.
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací