byt ve spoluvlastnictví

Vloženo: 24. 5. 2020, Číslo dotazu: 4222

Dobrý den prosím Manželka se odstěhovala a podala žádost o rozvod. Vlastníme spolu byt na půjčku 1 dvacetina je mnou splacena. Ona zdědila chalupu a byt po prarodičích. Požaduje ode mne 300tišíc je splaceno pouze 200 tisíc. Na co má prosím nárok Moc děkuji za odpověď S.

Odpovídá: Hana Fidesová (26. 5. 2020)

Dobrý den,

Právní poradna A.N.O. se specializuje na právní problémy související s užíváním návykových látek, přičemž žádná taková souvislost z Vašeho dotazu nevyplývá.

Ve stručnosti sděluji, že vypořádání společného jmění manželů je možné buď dohodou, rozhodnutím soudu, anebo v případě, že manželé se do 3 let od právní moci rozsudku o rozvodu manželství nedohodnout ani nikdo z nich nepodá soudu návrh na vypořádání SJM, uplatní se tzv. nevyvratitelná domněka dle ustanovení § 741 občanského zákoníku, kdy platí:
"Nedojde-li do tří let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že
a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné."

Je tedy na Vás, na jakou dohodu přistoupíte. V rámci vypořádání SJM se nerozděluje pouze majetek, ale též závazky, ve Vašem případě předpokládám tedy i hypotéka na byt. Pokud se týče manželčiných zděděných nemovitostí, ty nepatří do SJM (pokud je tam nevložila např. notářským zápisem) a nejsou tak součástí vypořádání SJM.

Doporučuji Vám v této věci vyhledat právní pomoc advokáta, abyste neuzavřel nevýhodnou dohodu. Seznam advokátů dle jejich sídla je k dispozici zde: https://vyhledavac.cak.cz/ .

S pozdravem Hana Fidesová

Vložit nový dotaz Zobrazit archiv

Kontakt

Adresa:

Právní poradna A.N.O.
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací