Právní  poradna  A.N.O.

O nás

Kdo jsme?

Právní poradna A.N.O. je projektem bezplatné právní pomoci, určený uživatelům/bývalým uživatelů návykových látek (alkoholu a/nebo nelegálních drog) a gamblerům, rodinným příslušníkům či profesionálům poskytujícím adiktologickou péči.

Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme právní pomoc ve všech odvětvích práva, zejména v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního a zdravotnického. V rámci služeb nabízíme nejen právní konzultace, ale i případnou obhajobu v trestním řízení či zastupování před civilním soudem.

Právní poradenství poskytujeme formou osobních, telefonických nebo e-mailových konzultací a dále také prostřednictvím webové poradny a písemně.

Pro adiktologické služby, případně jiné organizace (školy, OSPOD apod.) realizujeme na míru připravené semináře pro jejich pracovníky či klienty související s problematikou užívání návykových látek / gamblingem a poskytováním adiktologických služeb.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republikyRady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a hlavního města Prahy, služba je poskytována od roku 2002.

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.