Právní  poradna  A.N.O.

O nás

Kdo jsme?

Právní poradna A.N.O. je neziskovým projektem právní pomoci v otázkách drogové problematiky a adiktologie.

Čím se zabýváme?

Zabýváme se právním poradenstvím v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i v dalších oblastech v souvislosti s problematikou užívání nelegálních drog a závislostního chování.

 

Co nabízíme?

Poradenství

Odborné konzultace týkající se právní pomoci v otázkách adiktologické problematiky:

  • uživatelům a bývalým uživatelům drog, kteří se dostali do konfliktu se zákony nebo řeší jiné právní problémy, které jim vznikly v souvislosti s užíváním drog
  • bývalým uživatelům alkoholu v léčbě a po léčbě a osobám s nelátkovou závislostí
  • zaměstnancům zařízení poskytujících služby uživatelům drog, ostatním profesionálům a odborné veřejnosti 
  • experimentující mládeži
  • příbuzným uživatelů drog a experimentující mládeže

V rámci praktického právního poradenství zaměřeného na individuální případy nabízíme nejen poradenskou činnost, ale i případnou obhajobu v trestních věcech či zastupování u soudů v civilním řízení dle kapacitních možností.

 

Informační servis

Informační servis poskytuje informace týkající se platné právní úpravy, příslušnosti a oprávnění orgánů státní správy apod.

 

Odborné semináře

Cílem odborných seminářů je zprostředkovat právní informace a zkušenosti, prohloubit znalosti v oblasti právního poradenství uživatelům drog a tím obecně zvýšit informovanost a rozšířit spolupráci odborníků z různých oblastí při práci s klienty - uživateli drog.

 

Projekt Právní poradny A.N.O. funguje od roku 2002 a je financován z rozpočtu Úřadu vlády - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a v rámci programu Zdravé město Praha Magistrátu hlavního města Prahy.

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.