Odkazy

Sbírka zákonů a sbírka mezinárodních smluv ZDE

Právní předpisy v aktuálním znění ZDE

Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz
Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Nejvyšší soud ČR www.nsoud.cz
Ústavní soud ČR www.usoud.cz
Česká advokátní komora www.cak.cz
Probační a mediační služba www.pmscr.cz
Vězeňská služba www.vscr.cz

Sananim www.sananim.cz
Podané ruce www.podaneruce.cz
Prev-centrum www.prevcentrum.cz

Klinika adiktologie www.adiktologie.cz

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti www.drogy-info.cz
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction www.emcdda.org

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.