Právní informace

I. PRÁVNÍ POSTIH ZA UŽÍVÁNÍ A DRŽENÍ DROG

Užívání drog není považováno za nelegální, tj. nejedná se o přestupek ani trestný čin. Užívání drog jako takové může přinést uživateli právní postih pouze, dochází-li k užití drogy v situacích, kdy do zákon zakazuje, např. v souvislosti s řízením motorových vozidel, v zaměstnání apod.

Držení drog pro vlastní potřebu je v České republice nelegální, ať se jedná o jakékoliv množství. V případě držení drogy pro vlastní potřebu v malém množství se jedná o přestupek, v případě držení drog pro vlastní potřebu v množství větším než malém se jedná o trestný čin. Množství větší než malé není v současné době žádnou právní normou výslovně upraveno.

Držení drog pro jiného je vždy trestným činem, a to bez ohledu na množství drogy.

Pěstování konopí s obsahem THC pro vlastní potřebu nepřesahující 5 rostlin konopí je nelegální a je stíháno jako přestupek. Pěstování více než 5 rostlin konopí pro vlastní potřebu je trestným činem. Pěstování konopí pro jiného nebo společně s jiným je trestným činem postihovaným přísněji než pěstování konopí pro sebe.

Podrobnosti právní úpravy naleznete v článcích Drogové trestné činy a Drogové přestupky.

 

II. ČISTÝ TRESTNÍ REJSTŘÍK

Častou situací, kterou je třeba v souvislosti s užívání legálních i nelegálních drog řešit, je získání čistého trestního rejstříku. Než začnete zvažovat, jak získat čistý trestní rejstřík, doporučujeme získat aktuální výpis z rejstříku trestů. Podrobné informace k tomu, kdo vydává výpisy z rejstříku trestů naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR v rubrice Rejstřík trestů.

Podmínky a postup pro získání čistého trestního rejstříku.

 

III. ŘÍZENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY

Problematika užívání návykových látek (alkoholu i nelegálních drog) v souvislosti s řízením motorových vozidel, je upravena především zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění.

Podrobné informace k problematice řízení pod vlivem návykové látky

 

IV. PROBLEMATIKA ZADLUŽENÍ

Zadlužení a exekuce jsou běžnými problémy s nimiž se u klientů v naší poradně setkáváme. Typické dluhy jsou dluhy za jízdy na černo v dopravních prostředcích, dluhy u zdravotních pojišťoven, mobilních operátorů nebo různých bankovních i nebankovních institucí, ale například i dluhy za proběhlá trestní nebo jiná soudní řízení.

1/ Dluhy - čím začít

2/ Spojování exekucí

3/ Odklad a zastavení exekuce

4/ Exekuce majetku blízkých dlužníka

 

Kontakt

Adresa:
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací

Upozornění

E-mailové a webové dotazy týkající se problematiky řízení motorových vozidel pod vlivem OPL jsou vyřizovány ve lhůtě do pěti pracovních dnů.

Sekce primární prevence A.N.O. Sekce harm reduction A.N.O. Sekce terapeutických komunit A.N.O. Sekce intenzivní ambulantní a následné péče A.N.O. Sekce drogových služeb ve vězení A.N.O. Právní poradna A.N.O.