Vyhledávání

Naše služby

Stěžejním kritériem pro možnost využívání služeb Právní poradny APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (dříve A.N.O.) je to, aby potenciální klient patřil do některé z níže uvedených cílových skupin. Služba není limitována např. věkem klienta, bydlištěm či jeho kontaktem s léčebným zařízením.