Právní  poradna  APAS

O nás

Kdo jsme?

Právní poradna APAS – Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (dříve A.N.O.) je projektem bezplatné právní pomoci, určený uživatelům/bývalým uživatelů návykových látek (alkoholu a/nebo nelegálních drog) a gamblerům, rodinným příslušníkům či profesionálům poskytujícím adiktologickou péči.

 

Jaké služby poskytujeme?

Poskytujeme právní pomoc ve všech odvětvích práva, zejména v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního a zdravotnického. V rámci služeb nabízíme nejen právní konzultace, ale i případnou obhajobu v trestním řízení či zastupování před civilním soudem.

Právní poradenství poskytujeme formou osobních, telefonických nebo e-mailových konzultací a dále také prostřednictvím webové poradny a písemně.

Pro adiktologické služby, případně jiné organizace (školy, OSPOD apod.) realizujeme na míru připravené semináře pro jejich pracovníky či klienty související s problematikou užívání návykových látek / gamblingem a poskytováním adiktologických služeb.

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republikyRady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a hlavního města Prahy, služba je poskytována od roku 2002.

Kontakt

Adresa:

Právní poradna APAS - Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s.
Koněvova 1929/95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s.

logo APAS