Vyhledávání

Právní poradna APAS

Asociace poskytovatelů adiktologických služeb z.s. (dříve A.N.O.)

Zobrazit více

Kdo jsme

Právní poradna APAS – Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (dříve A.N.O.) je projektem bezplatné právní pomoci, určený uživatelům/bývalým uživatelů návykových látek (alkoholu a/nebo nelegálních drog) a gamblerům, rodinným příslušníkům či profesionálům poskytujícím adiktologickou péči.

Zobrazit více

Webová poradna

Anonymní Právní poradna APAS se specializuje na právní problémy související s užíváním nelegálních drog a závislostním chováním. S jinými právními dotazy se prosím obracejte na některou z on-line právních poraden, které se zabývají obecným právním poradenstvím (např. Právní stéblo; Občanské poradny; Auxilium legis).

Zobrazit více