Sbírka zákonů a sbírka mezinárodních smluv ZDE

Právní předpisy v aktuálním znění ZDE

Ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz
Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz
Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Nejvyšší soud ČR www.nsoud.cz
Ústavní soud ČR www.usoud.cz
Česká advokátní komora www.cak.cz
Probační a mediační služba www.pmscr.cz
Vězeňská služba www.vscr.cz

Sananim www.sananim.cz
Podané ruce www.podaneruce.cz
Prev-centrum www.prevcentrum.cz

Klinika adiktologie www.adiktologie.cz

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti www.drogy-info.cz
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction www.emcdda.org