I. PRÁVNÍ POSTIH ZA UŽÍVÁNÍ A DRŽENÍ DROG

Užívání drog není považováno za nelegální, tj. nejedná se o přestupek ani trestný čin.
Užívání drog jako takové může přinést uživateli právní postih pouze, dochází-li k užití drogy
v situacích, kdy do zákon zakazuje, např. v souvislosti s řízením motorových vozidel,
v zaměstnání apod.

Držení drog pro vlastní potřebu je v České republice nelegální, ať se jedná o jakékoliv množství. V případě držení drogy pro vlastní potřebu v malém množství se jedná o přestupek, v případě držení drog pro vlastní potřebu v množství větším než malém se jedná o trestný čin. Množství větší než malé není v současné době žádnou právní normou výslovně upraveno.

Držení drog pro jiného je vždy trestným činem, a to bez ohledu na množství drogy.

Pěstování konopí s obsahem THC pro vlastní potřebu nepřesahující 5 rostlin konopí je nelegální a je stíháno jako přestupek. Pěstování více než 5 rostlin konopí pro vlastní potřebu je trestným činem. Pěstování konopí pro jiného nebo společně s jiným je trestným činem postihovaným přísněji než pěstování konopí pro sebe.

Podrobnosti právní úpravy naleznete v článcích Drogové trestné činy a Drogové přestupky.

 

II. ČISTÝ TRESTNÍ REJSTŘÍK

Častou situací, kterou je třeba v souvislosti s užívání legálních i nelegálních drog řešit,
je získání čistého trestního rejstříku. Než začnete zvažovat, jak získat čistý trestní rejstřík, doporučujeme získat aktuální výpis z rejstříku trestů. Podrobné informace k tomu, kdo vydává výpisy z rejstříku trestů naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR
v rubrice Rejstřík trestů.

Podmínky a postup pro získání čistého trestního rejstříku.

 

III. ŘÍZENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY

Problematika užívání návykových látek (alkoholu i nelegálních drog) v souvislosti s řízením motorových vozidel, je upravena především zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
v platném znění.

Podrobné informace k problematice řízení pod vlivem návykové látky

 

IV. PROBLEMATIKA ZADLUŽENÍ

Problémem velké části našich klientů jsou dluhy. Je to i jeden z důvodů, proč se klienti
k drogám vracejí a jejich řešení je tak i důležitou součástí léčby a nového způsobu života bez drog.

O většině z dluhů se ovšem klienti často dozvídají až když se jim ozve exekutor. Důvodem jsou problémy s přebíráním pošty a s fikcemi doručení, které umožňují, aby řízení před soudy či jinými orgány probíhalo i bez toho, aby si dotyčný korespondenci přebíral. Ve chvíli, kdy je dluh už v exekuci, je ale na řadu věcí pozdě. Nelze už uplatnit většinu námitek, které šlo uplatnit dříve. I tak ale lze leccos dělat. Jde třeba o snížení nákladů exekucí díky spojení exekučních řízení tam, kde to je možné, je to třeba i možnost zažádat o zastavení exekucí
v odůvodněných případech, nebo možnost se bránit porušení zákona tam, kde k němu dochází. Samozřejmě lze zkusit domluvit i pravidla splácení s exekutorem.

Komplexním řešením může být i oddlužení (insolvence), jehož výhoda je v tom, že řešíte všechny dluhy najednou a je zde pověstné světlo na konci tunelu, které znamená tlustou čáru za dluhovou minulostí. I při vstupu do oddlužení je ale potřeba zvážit důkladně, jestli je to zrovna pro vás vhodné řešení. Základní orientaci vám poskytnout naše krátké články. Každá situace je ale jiná, proto vám rádi poskytneme i individuální poradenství, jak se s vašimi dluhy, které si s sebou nesete z drogové minulosti, poprat.

EXEKUCE

1/ Dluhy - čím začít

2/ Spojování exekucí

3/ Odklad a zastavení exekuce

4/ Exekuce majetku blízkých dlužníka

 

ODDLUŽENÍ (INSOLVENCE)

1/ Pro koho je vhodné

2/ Jak oddlužení probíhá