Právní informace

I. PRÁVNÍ POSTIH ZA UŽÍVÁNÍ A DRŽENÍ DROG

Užívání drog není považováno za nelegální, tj. nejedná se o přestupek ani trestný čin. Užívání drog jako takové může přinést uživateli právní postih pouze, dochází-li k užití drogy v situacích, kdy do zákon zakazuje, např. v souvislosti s řízením motorových vozidel, v zaměstnání apod.

Držení drog pro vlastní potřebu je v České republice nelegální, ať se jedná o jakékoliv množství. V případě držení drogy pro vlastní potřebu v malém množství se jedná o přestupek, v případě držení drog pro vlastní potřebu v množství větším než malém se jedná o trestný čin. Množství větší než malé není v současné době žádnou právní normou výslovně upraveno.

Držení drog pro jiného je vždy trestným činem, a to bez ohledu na množství drogy.

Pěstování konopí s obsahem THC pro vlastní potřebu nepřesahující 5 rostlin konopí je nelegální a je stíháno jako přestupek. Pěstování více než 5 rostlin konopí pro vlastní potřebu je trestným činem. Pěstování konopí pro jiného nebo společně s jiným je trestným činem postihovaným přísněji než pěstování konopí pro sebe.

Podrobnosti právní úpravy naleznete v článcích Drogové trestné činy a Drogové přestupky.

 

II. ČISTÝ TRESTNÍ REJSTŘÍK

Častou situací, kterou je třeba v souvislosti s užívání legálních i nelegálních drog řešit, je získání čistého trestního rejstříku. Než začnete zvažovat, jak získat čistý trestní rejstřík, doporučujeme získat aktuální výpis z rejstříku trestů. Podrobné informace k tomu, kdo vydává výpisy z rejstříku trestů naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR v rubrice Rejstřík trestů.

Podmínky a postup pro získání čistého trestního rejstříku.

 

III. ŘÍZENÍ POD VLIVEM NÁVYKOVÉ LÁTKY

Problematika užívání návykových látek (alkoholu i nelegálních drog) v souvislosti s řízením motorových vozidel, je upravena především zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) v platném znění.

Podrobné informace k problematice řízení pod vlivem návykové látky

 

IV. PROBLEMATIKA ZADLUŽENÍ

Zadlužení a exekuce jsou běžnými problémy s nimiž se u klientů v naší poradně setkáváme. Typické dluhy jsou dluhy za jízdy na černo v dopravních prostředcích, dluhy u zdravotních pojišťoven, mobilních operátorů nebo různých bankovních i nebankovních institucí, ale například i dluhy za proběhlá trestní nebo jiná soudní řízení.

1/ Dluhy - čím začít

2/ Spojování exekucí

3/ Odklad a zastavení exekuce

4/ Exekuce majetku blízkých dlužníka