Řízení pod vlivem

Řízení pod vlivem návykové látky.

Řidič motorového vozidla nesmí požít alkohol nebo jinou návykovou látku během jízdy ani řídit po jejich požití v době, kdy by ještě mohl být pod jejich vlivem. V souvislosti s kontrolou dodržení této povinnosti je řidič povinen podrobit se zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Odmítnutí podrobení se orientačnímu testu či následnému odběru krve či moči je samo o sobě přestupkem.

V případě zjištění, že řidič řídil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, je věc řešena v přestupkovém řízení. V případě závěru, že řidič byl ve stavu vylučujícím způsobilost řídit motorové vozidlo připadá v úvahu trestní stíhání pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Za řízení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči ve správním řízení pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok a ztráta 7 bodů.

V případě odmítnutí podrobit se zjištění, zda řidič řídil vozidlo pod vlivem návykové látky hrozí řidiči ve správním řízení pokuta od 25 000 do 50 000 Kč, zákaz řízení na 1 až 2 roky a ztráta 7 bodů.

V případě trestního stíhání pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči trest odnětí svobody až na 3 roky, zákaz řízení na 1 až 10 let, případně peněžitý trest.

Problematika vyšetřování návykových látek v krvi a moči je v současné době upravena Metodickým pokynem pro postup při vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi a/nebo v moči, který byl zveřejněn v částce 9, ročníku 2012 Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky. Metodický pokyn naleznete níže v příloze tohoto článku.

Pokud se týče řízení pod vlivem alkoholu a zjištěných hodnot alkoholu v krvi, za přestupek se považuje, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile. Od 1 promile zjištěné hodnoty obsahu alkoholu v krvi hrozí řidiči zahájení trestního stíhání pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky.

U jiných návykových látek než alkoholu, uvedených v prováděcím předpise, se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem. Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou.

Citované nařízení stanovují v tabulce uvedené jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou: V případě zjištění jiné návykové látky by bylo třeba věc řešit za využití poznatků z toxikologie, psychiatrie, psychologie, příp. jiných oborů, ohledně jejího vlivu na chování člověka, resp. řízení vozidel.

Stanovují se tyto jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou:

Mezinárodní nechráněný název návykové látky v českém jazyce Limitní hodnota návykové látky v krevním vzorku (ng/ml)
Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 2
Methamfetamin 25
Amfetamin 25
3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA) 25
3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA) 25
Benzoylekgonin 25
Kokain 25
Morfin 10

 

Metodicky_pokyn_MZ_rizeni.pdf