Catha edulis - pěstování

Vloženo: 2. 6. 2021, Číslo dotazu: 4542

Dobrý den,

Je možné pěstování a prodej rostlin Catha edulis? Rostlina Catha edulis (kata jedlá) není uvedena jako rostlina, jejíž pěstování by bylo zakázáno. Na seznamu zakázaných omamných látek je jen látka v této rostlině obsažená – kathinon, která je příbuzná efedrinu. Na stejném seznamu je zařazen i meskalin, který se vyskytuje v kaktusech Lophophora williamsii (peyotl) a Trichocereus pachanoi (San Pedro). Pěstování a prodej těchto kaktusů je v České republice běžné a legální. Je to z důvodu, že v našich podmínkách se meskalin s největší pravděpodobností netvoří vůbec nebo jen minimálně. Podobně tomu bude vzhledem k nízké intenzitě světla během podzimu a zimy s Cathou edulis, jelikož tyto rostliny rostou v Jemenu a oblasti Afrického rohu, kde je daleko více světla. Dalším příkladem jsou chvojníky rodu Ephedra, které obsahují efedrin, se u nás běžně prodávají a pěstují. Přitom efedrin je u nás regulován. Je možné se spolehnout, že pěstování katy by bylo posuzováno stejně jako pěstování výše zmíněných kaktusů?

Předem děkuji za odpovědi.

Odpovídá: Hana Fidesová (8. 6. 2021)

Dobrý den,

pokud se týče samotného pěstování pro vlastní potřebu, Catha edulis skutečně není uvedena na v nařízení vlády č. 55/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku. Lze tedy předpokládat, že by její samotné pěstování pro vlastní potřebu nemělo být trestné, nedokáži však posoudit, jak by tomu bylo, kdyby se ukázalo, že lze v našich podmínkách pěstovat rostlinu s vysokým obsahem účinné látky.

Jakékoliv další nakládání s touto rostlinou, zejména jakýkoliv proces zpracování však považuji z právního hlediska za problematický, a to s ohledem na obsah kathinonu, který je na seznamu návykových látek. Zpracování rostliny by tak obdobně jako je tomu u zpracování konopí mohlo být považováno za trestný čin dle § 283 trestího zákona - Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy (blíže viz zde: https://poradna.asociace.org/pravni-informace/pravni-postih-za-uzivani-a-drzeni-drog/ ).

Zda se lze na určitý výklad spolehnout je bohužel poněkud probletické. Výklad orgánů činných v trestním řízení se vyvíjí a skutečnost, že některé látky jsou běžně dostupné (např. na webu) ještě neznamená, že jejich prodej je legální či není minimálně na hraně zákona. Stíhání drogových trestných činů nepochybně ovlivňují též technické a kapacitní možnosti policie.

S pozdravem Hana Fidesová

Vložit nový dotaz Zobrazit archiv

Kontakt

Adresa:

Právní poradna A.N.O.
Koněvova 95
130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701

E-mail: ppano@asociace.org

Asociace nestátních organizací